Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, αποστείλετε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση hr@nitsiakos.gr

 

 Η «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  ζητεί για εργασία:

1. Τεχνικό - Συντηρητή Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης για το εργοστάσιο πουλερικών στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

2. Τεχνικό - Συντηρητή Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης για το εργοστάσιο ζωοτροφών στην Πεδινή Ιωαννίνων

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΡΟΔΟΤΟΠΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45 500

Υπ’ όψιν: κ. Δημήτρη Τσιρογιάννη

Τηλ. :  26510 57900    Φαξ : 26510 20769

Email : hr@nitsiakos.gr