Ζωοτροφές παραγωγικών ζώων

Σημαντική δραστηριότητα του ομίλου αποτελεί η παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και το εμπόριο πρώτων υλών για ζωοτροφές.

Ο όμιλος εταιριών Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υγεία και την ευζωία των ζώων. Σε αυτό το πρίσμα επιστημονικό προσωπικό, όπως κτηνίατροι, ζωοτέχνες και γεωπόνοι, εργάζονται για την παρασκευή προσεκτικά σχεδιασμένων και ισορροπημένων ζωοτροφών.

Η εταιρεία λειτουργεί δυο πλήρως αυτοματοποιημένα εργοστάσια συνολικής δυναμικότητας 40 τόνων ανά ώρα σε Ιωάννινα και Άρτα.  Ο όμιλος διαθέτει επίσης τρία ξηραντήρια δημητριακών (δύο στην Θεσσαλονίκη και ένα στα Ιωάννινα), ξεχωριστή γραμμή για ισσοροπιστές στα Ιωάννινα.  Επίσης διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για πρώτες ύλες στην Άρτα και στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης 13.000 τ.μ., καθώς και σιλό χωρητικότητας 40.000 τόνων.

Οι παραπάνω δομές επιτρέπουν στην Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ εκτός από το να καλύπτει τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφει, να παράγει ζωοτροφές για όλα τα παραγωγικά ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοιρινά κ.ά.

Αναφορικά με τις πρώτες ύλες, πραγματοποιώντας προμήθειες τόσο από την εγχώρια όσο και από την διεθνή αγορά εισάγοντας απευθείας δημητριακά, σογιάλευρο, ηλιάλευρο, τριφυλάλευρο κ.ά. Με την παραπάνω υποδομή η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ έχει την δυνατότητα να παρέχει ανταγωνιστικές τιμές σε άλλους εκτροφείς, εμπόρους ή παραγωγούς ζωοτροφών.

Η δραστηριότητα αυτή σήμερα αντιπροσωπεύει το 40% των εργασιών του ομίλου.