Γαλοπούλα

Η Νιτσιάκος υπήρξε πάντα πρωτοπόρος σε θέματα νέων προϊόντων, υιοθέτησης υψηλών προδιαγραφών στην εκτροφή των ζώων, τη διατροφή και την επεξεργασία του κρέατος.

Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να εισέλθει σε νέα είδη κρέατος υψηλής διατροφικής αξίας. Ανέπτυξε κύκλωμα συνεργαζόμενων παραγωγών που εκτρέφουν συστηματικά γαλοπούλες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο να διαθέσει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά νωπά τεμάχια γαλοπούλας ελληνικής εκτροφής. Παράλληλα δημιούργησε στα Δολιανά Ιωαννίνων μία πρότυπη μονάδα εκτροφής κουνελιών δυναμικότητας 2.200 κονικλομητέρων που συνεπάγεται περίπου 110.000 κουνέλια ετησίως.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο σχεδιασμός και κατασκευή έλαβαν χώρα με τη συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι ανέπτυξαν και τις απαραίτητες ζωοτροφές που φυσικά παράγονται εξ’ ολοκλήρου στα εργοστάσια της εταιρείας.

Τα νέα προϊόντα διανέμονται φυσικά από το υπάρχον δίκτυο διανομής της Νιτσιάκος που περιλαμβάνει κέντρα διανομής στις μεγάλες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόρινθος, Τρίκαλα, Ηράκλειο Κρήτης.