Διασφάλιση ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, αποτελεί κυρίαρχο στόχο σε όλες τις εκφάνσεις της παραγωγής, της διακίνησης αλλά και της διάθεσης τους, καθώς η εταιρεία, διαχρονικά επενδύει στην ειλικρινή σχέση με τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς προσπάθειας αλλά και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση όλων των δικλίδων ασφαλείας, η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ εφαρμόζει υψηλά στάνταρ υιοθετώντας αυστηρές διαδικασίες και συστηματικούς ελέγχους σε όλο το παραγωγικό και μη φάσμα. 

Βασικό θεμέλιο της λειτουργίας όλης της εταιρείας αποτελεί η ορθολογική ανάπτυξη και υγεία των ζώων η οποία επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοασφάλεια, τον επιμελή καθαρισμό, την απολύμανση και τη συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση. Άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από κτηνιάτρους ζωοτέχνες, γεωπόνους αλλά και βιολόγους θέτουν τις βάσεις για τη σωστή ανάπτυξη των ζώων. Ειδικές ασφαλείς ισορροπημένες ζωοτροφές, υψηλής διατροφικής αξίας έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών και γευστικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία επενδύει συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια αυτοελέγχων εξαλείφοντας οποιοδήποτε περιθώριο εκτροπής από την απόλυτη ποιότητα. Το μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο μάλιστα είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ, ασχολείται με συνεχείς ελέγχους και αναλύσεις σε δείγματα από τους θαλάμους εκτροφής, τις ζωοτροφές, οι οποίες είναι πιστοποιημένες από τον Agrocert, αλλά και όλα τα στάδια επεξεργασίας τους κρέατος. Παράλληλα στο χημικό εργαστήριο, ελέγχονται τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και οι ζωοτροφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία αλλά και προκύπτουν από τα διεθνή πρότυπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται ξεπερνούν τους 800 την εβδομάδα και είναι πολλαπλάσιοι αυτών που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παράλληλα το σύστημα ποιότητας δίνει έμφαση στην επιλογή των πλέον αξιόπιστων συνεργατών – προμηθευτών οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στα υψηλά στάνταρ. Το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ιχνιλασιμότητας μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα.

Η Νιτσιάκος εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα αυτοελέγχων κατά το πρότυπο ISO:22000.