Κοινωνική Ευθύνη

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Με την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε νέους τομείς αλλά και σημαντικών παρεμβάσεων και επεκτάσεων στο χώρο της πτηνοτροφίας, η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, απαντώντας έτσι στις προκλήσεις του μέλλοντος και ενισχύοντας τη φήμη της ως ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Το πλάνο των επενδύσεων αγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ και αφορά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, στην προϊοντική διεύρυνση, στη διασφάλιση της ποιότητας, την καινοτομία και την ενίσχυση του θετικού της περιβαλλοντικού προσήμου. 

Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ, έχει περάσει στη νέα δεκαετία, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων, στον τομέα των τροφίμων και παραμένει πιστή στη δέσμη των αξιών που την διέπουν από την ίδρυσή της, το 1972, από τον αείμνηστο Θεόδωρο Νιτσιάκο.

Το περιβάλλον

Μία δέσμη σημαντικών επιλογών και δράσεων, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη βασική αρχή της ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ που θέτει τον καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο. Οργανωμένες δράσεις στη βάση της αειφορίας και της βιωσιμότητας, πλαισιώνουν τις ενέργειες που σκοπό έχουν, την υπεύθυνη στάση της εταιρείας απέναντι στην επιχειρηματικότητα αλλά και την ανταπόκριση στις παγκόσμιες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ, αποτελεί κυρίαρχο στόχο σε όλες τις εκφάνσεις της παραγωγής, της διακίνησης αλλά και της διάθεσης τους, καθώς η εταιρεία, διαχρονικά επενδύει στην ειλικρινή σχέση με τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς προσπάθειας αλλά και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση όλων των δικλίδων ασφαλείας, η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ εφαρμόζει υψηλά στάνταρ υιοθετώντας αυστηρές διαδικασίες και συστηματικούς ελέγχους σε όλο το παραγωγικό και μη φάσμα. 

Βασικό θεμέλιο της λειτουργίας όλης της εταιρείας αποτελεί η ορθολογική ανάπτυξη και υγεία των ζώων η οποία επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοασφάλεια, τον επιμελή καθαρισμό, την απολύμανση και τη συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση. Άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από κτηνιάτρους ζωοτέχνες, γεωπόνους αλλά και βιολόγους θέτουν τις βάσεις για τη σωστή ανάπτυξη των ζώων. Ειδικές ασφαλείς ισορροπημένες ζωοτροφές, υψηλής διατροφικής αξίας έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών και γευστικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία επενδύει συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια αυτοελέγχων εξαλείφοντας οποιοδήποτε περιθώριο εκτροπής από την απόλυτη ποιότητα. Το μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο μάλιστα είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ, ασχολείται με συνεχείς ελέγχους και αναλύσεις σε δείγματα από τους θαλάμους εκτροφής, τις ζωοτροφές, οι οποίες είναι πιστοποιημένες από τον Agrocert, αλλά και όλα τα στάδια επεξεργασίας τους κρέατος. Παράλληλα στο χημικό εργαστήριο, ελέγχονται τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και οι ζωοτροφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία αλλά και προκύπτουν από τα διεθνή πρότυπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται ξεπερνούν τους 800 την εβδομάδα και είναι πολλαπλάσιοι αυτών που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παράλληλα το σύστημα ποιότητας δίνει έμφαση στην επιλογή των πλέον αξιόπιστων συνεργατών – προμηθευτών οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στα υψηλά στάνταρ . Το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ιχνιλασιμότητας μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα.

Περιορισμός του ενεργειακού αποτυπώματος

Παράλληλα, με άξονα τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό αλλά και την παρακολούθηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς δράσης της, η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ, επιτυγχάνει περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος. Ο εκσυγχρονισμός αλλά και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής, οι βελτιωτικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες μονάδες και εγκαταστάσεις αλλά και μία σειρά άλλων επιμέρους έργων, καθιστούν την επιχείρηση πρωτοπόρο σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας αυξάνοντας κατά πολύ την ενεργειακή της αυτάρκεια.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Ενισχύει το προφίλ μιας από τις πλέον πράσινες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εγκαθιστώντας πρόσθετες μονάδες βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων και αδρανοποίησης υποπροϊόντων στα πτηνοσφαγεία της εταιρείας, λειτουργώντας μονάδα καύσης τους για την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Εξίσου σημαντική είναι η λειτουργία εγκαταστάσεων βιομηχανικού σχεδιασμού από λέβητες βιομάζας υποκαθιστώντας τη χρήση υγραερίου, πετρελαίου και μαζούτ με κατανάλωση υποπροϊόντων φυτικής προέλευσης (πέλλετ από φλοιό ηλιόσπορου, πυρηνόξυλο κ.α), κάνοντας πια ελάχιστη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Καινοτομία

Η ανάπτυξη και η καινοτομία δεν σταματάει εκεί και επεκτείνεται και στα προϊόντα, με την εταιρεία να παρουσιάζει συνεχώς καινοτόμα προϊόντα όπως το αλσατικής προέλευσης Μαύρο Κοτόπουλο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η  ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ, είναι η πρώτη παραγωγός ελληνική εταιρεία γαλοπούλας, ενώ διαθέτει το πρώτο πιστοποιημένο σφαγείο κουνελιού στη χώρα. Παράλληλα, αναπτύσσει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στις Βαλκανικές χώρες και την Κύπρο, που αφορούν στα παραγόμενα λευκά κρέατα, τις πρώτες ύλες, τα εκκολάψιμα αυγά, το αλεύρι αλλά και στις ζωοτροφές παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς.