Πτηνοτροφές

Τροφές ορνίθων κρεοπαραγωγής

 • Ν-135 Πλήρης σύνθετη τροφή νεοσσών ορνίθων κρεοπαραγωγής.
 • Ν-136 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης ορνίθων κρεοπαραγωγής (άλευρο).
 • Ν-336 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης ορνίθων κρεοπαραγωγής (τραχανάς).
 • Ν-22 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης ορνίθων κρεοπαραγωγής (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ 3%).

Τροφές ορνίθων ωοτοκίας

 • Ω-141 Πληρής σύνθετη ζωοτροφή νεσσών και πουλάδων ωοτοκίας χωρικής εκτροφής.
 • Ω-340 Πλήρης σύνθετη ζωοτροφή ορνίθων ωοτοκίας χωρικής εκτροφής.
 • Ω-342 πλήρης σύνθετη τροφή ορνίθων ωοτοκίας.
 • Ω-18 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή ορνίθων ωοτοκίας (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ 2,5%).

Τροφές ινδορνίθων κρεοπαραγωγής (Γαλοπούλες)

 • Γ-320 Πλήρης σύνθετη τροφή νεοσσών ινδορνίθων.
 • Γ-321 Πλήρης σύνθετη τροφή ανάπτυξης ινδορνίθων.
 • Γ-322 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης ινδορνίθων.