Τροφές Κονίκλων

  • Κ-250 Πλήρης σύνθετη τροφή κονικλομητέρων γαλουχίας.
  • Κ-251 Πλήρης σύνθετη τροφή ανάπτυξης κουνελιών.
  • Κ-252 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης κουνελιών.
  • Κ-253 Πλήρης σύνθετη τροφή κουνελιών χωρικής εκτροφής.
  • Κ-253 Πλήρης σύνθετη τροφή ανάπτυξης κουνελιών (μίγμα σφαγής).
  • Κ-257 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης κουνελιών χωρικής εκτροφής (Super).