Ιχνηλασιμότητα

Αγοράζοντας προϊόντα της Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ ξέρετε τι τρώτε!

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας της Νιτσιακός δίνει την δυνατότητα της παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) του οποιοδήποτε προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του.

Μέσω του αριθμού ταυτότητας, που είναι τυπωμένος πάνω σε κάθε συσκευασία προϊόντος, διαπιστώνεται η τροφή που έτρωγε, η φάρμα στην οποία μεγάλωσε, η διαδικασία επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής του μέχρι να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή.

Η ιχνηλασιμότητα αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα εγγύησης ποιότητας, καθώς ο άμεσος έλεγχος όλων των σταδίων παραγωγής και η διαφάνεια της τροφικής αλυσίδας, δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.