Τροφές Μηρυκαστικών

 

 

Αμνοεριφίων

 • Α-226 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή πάχυνσης αμνοεριφίων.
 • Α-225 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αμνοεριφίων.

Αιγοπροβάτων - Κρεατοπαραγωγής

 • Α-212 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή, αναπαραγωγής αιγοπροβάτων.
 • Α-11 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αιγοπροβάτων (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ).

Αιγοπροβάτων - Γαλακτοπαραγωγής

 • Α-61 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αιγοπροβάτων (συμπύκνωμα 50%)
 • Α-62 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αιγοπροβάτων (για τριφύλλι και καλαμπόκι).
 • Α-228 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
 • Α-229 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής.

Βοοειδών - Κρεατοπαραγωγής

 • Β-230 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή ανάπτυξης μόσχων.
 • Β-231 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή πάχυνσης μόσχων.
 • B-231 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή τελικής πάχυνσης μόσχων.
 • Β-15 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή βοοειδών (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ).

Βοοειδών - Γαλακτοπαραγωγής

 • Β-233 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αγελάδων υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
 • Β-234 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
 • Β-15 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή βοοειδών (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ).