Βιομάζα

Η Νιτσιάκος διαβλέποντας την ανάγκη για οικονομικότερα και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα έχει υιοθετήσει τη χρησιμοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας όπου αυτό είναι εφικτό.

Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο  για παραγωγή ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νιτσιάκος εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά πέλλετ από φλοιό ηλιόσπορου. Το πέλλετ διατίθεται χύμα, ή συσκευασμένο σε σάκους 40 κιλών και ενός τόνου στις εγκαταστάσεις της Νιτσιάκος σε Πεδινή Ιωαννίνων, Άρτα και ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.

Θερμογόνος δύναμη: 4100 kcal/kgr

Υγρασία: <12,5%