Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών

Η Νιτσιάκος διαθέτει μια ευρεία γκάμα πρώτων υλών ζωοτροφών απευθυνόμενη σε εμπόρους, άλλους παραγωγούς ζωοτροφών, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σκληρό και μαλακό σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, τριφύλλι, πίτυρα, σογιάλευρο και αμινοξέα. Επιπλέον παρασκευάζουμε ισορροπιστές για όλα τα παραγωγικά ζώα. Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα χύμα ή συσκευσμένα στις εγκαταστάσεις της Πεδινής Ιωαννίνων, Άρτας και ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.