Όμιλος Επιχειρήσεων Νιτσιάκος

Πλήρως καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής. Ενεργή δραστηριοποίηση και άμεσος έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής από την εκτροφή πατρογονικών ορνίθων έως την τυποποίηση και διανομή των τελικών προϊόντων.

Έλεγχος σημαντικών παραμέτρων ποιότητας που περιλαμβάνουν τις συνθήκες αυγοπαραγωγής, εκκόλαψης και πάχυνσης, την προέλευση των πρώτων υλών και τις ακριβείς συνθέσεις των ζωοτροφών, την κτηνιατρική παρακολούθηση, τους υγειονομικούς κανόνες κατά τη σφαγή και επεξεργασία, τη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης και τη διάθεση φρέσκων προϊόντων.

Οι δομές της Νιτσιάκος περιλαμβάνουν:

Μονάδες επεξεργασίας κρέατος:

Πτηνοσφαγείο - τυποποιητήριο κρέατος στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων συνολικής επιφάνειας 11,000 μ2 και δυναμικότητας 8,000 κοτόπουλων ανά ώρα. Για την πρόψυξη χρησιμοποιείται η μέθοδος της αερόψυξης.

Σφαγείο γαλοπούλας – κουνελιών πατρογονικών ορνίθων στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

Τυποποιητήριο κρέατος στην Άρτα για παραγωγή προψημένων σκευασμάτων, αλλαντικών, προϊόντων για τη μαζική εστίαση επιφάνειας 3,800 μ2.

 

Μονάδες ζωοτροφών:

Εργοστάσιο παραγωγής φυραμάτων στην Πεδινή Ιωαννίνων δυναμικότητας 20 τόνων ανά ώρα.

Εργοστάσιο παραγωγής φυραμάτων στην Άρτα δυναμικότητας 20 τόνων ανά ώρα καθώς και αποθηκευτικοί χώροι για ΑΥ ζωοτροφών 7,000 μ2.

Μονάδα συγκέντρωσης ΑΥ ζωοτροφών και ξήρανσης δημητριακών στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Η μονάδα διαθέτει σιλό χωρητικότητας 20,000 τόνων, 6,500 μ2 οριζόντιες αποθήκες και 2 ξηραντήρια.

Εργοστάσιο παραγωγής φυραμάτων στην Ιωνία Θεσσαλονίκης δυναμικότητας 10 τόνων ανά ώρα.

Αποθήκες 35,000 τμ πολύ κοντά στο λιμάνι της Χαλκίδας (πρώην εγκαταστάσεις Κεράνη).

 

Πρωτογενής παραγωγή:

Εκκολαπτήριο νεοσσών κρεοπαραγωγής στη Ζωοδόχο Ιωαννίνων δυναμικότητας 34 εκ αυγών ετησίως.

Ιδιόκτητο αναθρεπτήριο νεοσσών αναπαραγωγής στη Λιγοψά Ιωαννίνων.

Ιδιόκτητες και συνεργαζόμενες μονάδες αναπαραγωγής στην Ήπειρο.

Ιδιόκτητες και συνεργαζόμενες μονάδες πάχυνσης σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Μονάδα αναπαραγωγής και πάχυνσης κονίκλων στα Δολιανά Ιωαννίνων για 2,000 κονικλομητέρες.

Φάρμα 2,100 στρεμμάτων στα Δολιανά Ιωαννίνων για ειδικές πτηνοτροφικές εκτροφές και βιολογικές καλλιέργειες.

Μονάδα αποστέωσης και συσκευασίας μοσχαρίσιου και αρνίσιου κρέατος στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων


Λοιπά:

Εργοστάσιο παραγωγής ξηράς τροφής για ζώα συντροφιάς στην Πεδινή Ιωαννίνων δυναμικότητας 5 τόνων ανά ώρα.

Αλευρόμυλος στην Ιωνία Θεσσαλονίκης δυναμικότητας 7 τόνων ανά ώρα.

 

Δίκτυο διανομής:

Κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής για προϊόντα κρέατος και ζωοτροφές συνολικής επιφάνειας 2,500 μ2.

Κέντρο διανομής στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης για προϊόντα κρέατος συνολικής επιφάνειας 1,500 μ2.

Κέντρα διανομής σε Πάτρα, Κόρινθο, Τρίκαλα και Ηράκλειο Κρήτης καθώς και δίκτυο αντιπροσώπων που συνδυαστικά καλύπτουν όλη την επικράτεια.